decorative image

De kracht van ecosystemen, de zekerheid van expertise

Jouw partner voor digitalisering

PLTFRM lost met moderne werkwijzen digitaliseringsvraagstukken op. Wij ontzorgen organisaties door oplossingen te ontwerpen, de beste dienstverleners te selecteren en het project dat ontstaat te regisseren. Als organisaties zelf geen kennis of capaciteit hebben om hun digitale projecten tot een goed einde te brengen, slagen de projecten door samenwerking met PLTFRM en haar partners wel.

Door meerdere dienstverleners uit het netwerk van PLTFRM te combineren in een digitaal services ecosysteem, wordt elk vraagstuk opgelost door experts die het beste bij jou en je organisatie passen. Onder de regie van PLTFRM heb je de garantie dat de projecten worden bestuurd door projectleiders die de nuances en de dienstverleners zo goed kennen dat valkuilen worden voorkomen. De scope van het project wordt bewaakt, de kosten worden onder controle gehouden en de voortgang wordt helder gerapporteerd. Omdat PLTFRM van begin tot einde is betrokken, worden de beloften die in de ontwerpfase worden gedaan, behaald in de leveringsfase.

PLTFRM is opgericht om onafhankelijk projectregie uit te voeren, alles is gericht op het realiseren van succesvolle samenwerkingen tussen gelijkgestemde klanten en dienstverleners. PLTFRM regisseert de samenwerking met moderne technologie en, samen met onderzoeksinstituten ontwikkelde, best practices. De PLTFRM community wordt geselecteerd op basis van strenge eisen en is gewend om in ecosystemen te werken. Succesvolle digitalisering wordt daarmee voor iedereen bereikbaar, ongeacht het kennisniveau van je eigen organisatie of de capaciteit die beschikbaar is. Juist nu, terwijl digitale transformaties zich razendsnel ontwikkelen en steeds complexer worden, is vernieuwende digitale strategie en innovatie bereikbaar met PLTFRM. Dat noemen we het democratiseren van digitalisering.

b70a1abb-b48e-4a2d-a1fb-403e14b979b0

De kracht van ecosystemen

In een veranderende IT-sector signaleert PLTFRM een significante verschuiving naar ecosysteem-gebaseerde samenwerkingen. Hoewel het concept van werken binnen IT-ecosystemen breed wordt besproken in de industrie, hebben het aantal organisaties die nog vertrouwen op traditionele technologie en leveringsmodellen ruim de overhand. PLTFRM heeft een concreet model ontwikkeld dat de theorie vertaalt naar de praktijk. Met dit model kunnen organisaties vandaag al beginnen met het effectief formeren en regisseren van hun eigen digitale ecosysteem, waardoor ze een voorsprong nemen in de markt en veel sneller kunnen inspelen op de kansen van morgen.

Organisaties zijn zich steeds flexibeler aan het organiseren. Door bedrijfsonderdelen flexibel als componenten te laten samenwerking in veranderende samenstelling is een organisatie beter in het inspelen op kansen en het mitigeren van uitdagingen. Met digitale ecosystemen zetten organisaties deze trend door in leveranciersmanagement. Het eigen ecosysteem wordt actief gemanaged, sluit aan op de veranderende doelen van de organisatie en wensen van klanten. PLTFRM biedt alle kennis, technologie en dienstverleners die organisaties nodig hebben om deze moderne aanpak van organiseren te omarmen. Door de inzet van onze best practices, zelf ontwikkelde portalen en regisseurs kun je sneller bedrijfsdoelstellingen behalen, afscheid nemen van verouderde systemen en razendsnel innoveren.

Expertise

Onze dienstverlening wordt ondersteund door een nauwkeurig geselecteerd netwerk van 100+ partners die zich onderscheiden in specifieke IT-expertises. PLTFRM maakt gebruik van deze verzameling van gespecialiseerde kennis om projecten te laten slagen zonder dat deze kennis in jouw organisatie nodig is. We selecteren deze partners voor een opdracht op basis van onder andere expertise, technologie, locatie, omvang, cultuur, kwaliteit en prijs. Deze gespecialiseerde organisaties zijn niet alleen leiders in hun vakgebied, maar zijn ook ervaren in het effectief samenwerken met partners binnen projecten. Organisaties die echt expert zijn op hun vakgebied innoveren sneller, trekken beter personeel aan, zijn gepassioneerd en zijn leuker om mee samen te werken. Na een zorgvuldige beoordeling van het IT-vraagstuk, kiest PLTFRM de juiste partners die het project collectief uitvoeren, onder leiding en verantwoordelijkheid van PLTFRM.

Technologie

PLTFRM's technologieplatform is het centrale systeem binnen de dienstverlening, essentieel voor het vastleggen en monitoren van afspraken en KPI's. Het biedt een geïntegreerde omgeving voor communicatie, documentbeheer en contacten, en is cruciaal voor het realtime bijsturen en verbeteren van de ecosysteemprestaties op basis van data. Doordat PLTFRM deze oplossing zelf bouwt kunnen organisaties onafhankelijk van de platformen (Microsoft 365, Google Workspace, Slack of Atlassian) die ze gebruiken, eenvoudig en efficiënt samenwerken. Binnen MyPLTFRM worden de communicatie, afspraken en planningen van het ecosysteem opgeslagen zodat deze transparant en inzichtelijk zijn voor alle betrokken partijen. Dit alles zorgt voor een gestructureerde samenwerking op basis van feiten met constante grip op het project.

Regie

De regisseurs van PLTFRM waarborgen het succes van de projecten. Door onpartijdig het belang van het project en de opdracht te behartigen is de regisseur een vertrouwde gesprekspartner voor zowel klant als partner. Er wordt gezorgd dat de afspraken worden nagekomen aan beide kanten van de tafel, en dat het resultaat van het ecosysteem in balans is met de geïnvesteerde middelen. Door de klantorganisatie te ontlasten in de aansturing is er focus op het eindresultaat en de validatie van de oplossing binnen de bedrijfsprocessen waar deze voor zijn bedoeld. De PLTFRM regisseurs overzien de strategische doelstellingen, de operationele uitvoering en de tactische afstemming binnen het ecosysteem.

PLTFRM biedt een pragmatische en toekomstbestendige benadering voor het uitbesteden van digitale vraagstukken, waarbij ze in staat zijn om met vertrouwen de stap te zetten naar een ecosysteem georiënteerde werkwijze. Dit stelt organisaties in staat om in een markt die voortdurend verandert, met een zeer krappe arbeidsmarkt succesvol te zijn met de digitale projecten die essentieel zijn voor de organisatie.